Kız çocukları için temel eğitimin olmadığı ülkeler

Gelişmiş ülkeler için eğitim sistemi tartışması, okullarda hangi sorunlara öncelik verilmesi gibi konular kapsamında dönerken, bazı gelişmekte olan ülkelerde sorulan sorular daha basit olmaktadır;

Tüm Çocuklar okula gidebiliyor mu? “ABC”

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, geçen on yılda dünyanın en yoksul ülkelerinde okula erişimin artırılması hedefine yönelik “sıfır ilerleme durumu” kaydedilmiştir.

UNESCO, okul çağındaki 600 milyona yakın çocuğun en basit matematik ve okuma-yazma bilgilerinden mahrum olduğunu söylemektedir.

Batılı ülkelerinde yapılan araştırmalar da kız çocuklarının erkeklere oranla okullardaki başarılarının daha yüksek olduğunu göstermiş olsa da, özellikle Afrika’da kız çocuklarının büyük çoğunluğu okul sıralarından ayrı kalmaktadır.

Öyle ise kız çocuklarının eğitime erişiminin en zor olduğu 10 ülke hangileridir?

Çatışma bölgeleri

Savaş ve çatışmalarla sarsılan ülkelerde fakirlik, sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve göç gibi sorunlar, çocukların eğitiminin önüne geçiyor.

Birçok genç kız okula gideceğine çalışmak zorunda kalırken birçoğu da hiçbir eğitim imkânına ulaşamadan erken yaşta evleniyor.

BM verilerine göre, çatışma bölgelerinde kız çocukların da okulsuzluk oranı erkek çocuklarına göre iki kat fazladır.

Araştırmalar şu verilerden yola çıkıyor:

 1. İlkokula gidemeyen kız çocuklarının oranı
 2. Ortaokula gidemeyen kız çocuklarının oranı
 3. İlkokul mezunu kız çocuklarının oranı
 4. Ortaokul mezunu kız çocuklarının oranı
 5. Kız çocuklarının kaç yıl eğitim aldığının ortalaması
 6. Kız çocuklarının okuma yazma oranı
 7. Öğretmenlerin eğitim seviyesi
 8. Öğretmen sayısının çocuk sayısına oranı
 9. Eğitime yapılan kamu harcamaları

İç savaşın büyük yıkım yarattığı Suriye gibi bazı ülkelerde güvenilir güncel verilere ulaşmak zor.

Ancak kız çocuklarının eğitiminin en zor olduğu 10 ülke şunlar:

 • Güney Sudan: Dünyanın en yeni ülkelerinden olsa da, savaş ve çatışmanın olmadığı dönemlerini hatırlamak zor. Ülkede kız çocukların 4/1 ri ilkokula bile gidemiyor.
 • Orta Afrika Cumhuriyeti: Her 80 öğrenciye sadece 1 öğretmen düşüyor.
 • Nijer: 15 ila 24 yaş arası kadınların sadece % 17’si okuma yazma biliyor.
 • Afganistan: Kız çocukları ile erkek çocukları arasındaki okullaşma oranı büyük fark gösteriyor
 • Çad: Kız çocuklarının eğitimi önünde dev sosyal ve ekonomik bariyerler mevcut
 • Mali: Kızların sadece % 38’i ilkokulu bitiremiyor
 • Gine: 25 yaş üstü kadınların hayatları boyunca eğitime ayırdığı süre 1 yıldan az.
 • Burkina Faso: Kızların sadece % 1’i ortaokulu bitirebiliyor
 • Liberya: İlkokul çağındaki her 3 çocuktan 2’si okula erişimden yoksun.
 • Etiyopya: Her 5 kızdan ikisi 18 yaşına gelmeden evleniyor.

BM: Dünyanın 60 milyon öğretmene daha ihtiyacı var

Görece daha yoksul ülkelerde, öğretmen sayısının yetersizliği de büyük bir sorun. BM geçen yıl yayınladığı raporda, 2030’a kadar dünya çapında 69 milyon öğretmen daha yetiştirilerek okullara yerleştirilmezse, eğitime yönelik uluslararası taahhütlerin havada kalacağını açıklamıştı.

BM’nin raporuna göre, kız çocuklarının okulu bırakılması engellenirse, ülkeler ekonomide büyük kâr elde edecek.

Öte yandan, yaşları ne olursa olsun kadınların yaşamlarının bir döneminde okumayı öğrenmesi mümkün.

“130 milyondan fazla kız okula gidemiyor. Dünya, 130 milyondan fazla potansiyel mühendisin, öğretmenin, siyasetçinin ve girişimcinin liderliğiyle yapılabileceklerden mahrum kalıyor.”