Kaçımız yaşlılıkta baba olmak için çok geç deriz?

İki yıl önce 94 yaşında baba olarak dünyanın en yaşlı babası olan Hindistanlı Ramjit Raghav 96 yaşında tekrar baba olarak en yaşlı baba unvanını iki yıl daha geliştirmiş oldu.

Bir Erkeğin çocuk yapabilmesi için prospektüsünde son kullanma tarihi kesinlikle yer almamaktadır.  Erkekleri menopoz vurmadığından, bir kadının doğurganlığının sona ereceği zaman olsa bile, genellikle daha sonraki yıllarına babalık yapmaya devam edebilmektedirler ve git gide daha fazla insan bu durumu seçmektedir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri araştırmalarına göre, ilk kez babaların ortalama yaşı 26’nın biraz üzerinde çıkmaktadır.

Fakat 1970’den 2017’e kadar yapılan istatistiklere göre, 35 yaş ve üstü erkeklerin, yeni bir bebek getirme oranında yüzde 58 oranında bir artış oluşturmaktadır.

Çoğu durumda, artan yaş gerçekten bir endişe nedeni değildir. Bu büyük babaların çoğunda doğurganlık sorunları yok ve ciddi fiziksel veya gelişimsel problemleri olmayan babalık yapabilecek düzeyi korumaktadırlar.

Anca bu babalık erteleme durumunun risksiz olduğunu ifade etmemektedir.

Yaşlanma Süreci Sperm üretim hattınızdaki sorunları beraberinde getirmekte midir?

Kadınlar, ihtiyaç duyacakları yumurtalarla birlikte doğarlar. Erkekler ise gerçek bir sperm fabrikalarıdır.

Endokrin Derneği tam anlamını vurgulayan nitelikte bir sözünde kalbinizin her vuruşunda yaklaşık 1.000 yüzücü yapıyorsunuz demektedir.

Ancak, 30 yaşına geldiğinizde makinenizin bazıları tekleme atmaya başlıyor. Radyasyon, çevreye zararlı toksinler ve hızlı yaşlanma gibi şeylere maruz kaldıklarını görebilmekteyiz.

Yaş olarak büyüdükçe ve bu faktörler biriktiğinde testosteron üreten testislerin içindeki Leydig hücrelerini ve yeni spermleri destekleyen ve besleyen Sertoli hücrelerini kaybetmektedirler.

Sonuç olarak, vücudunuz bebeklerine zarar verebilecek DNA mutasyonları içeren daha fazla arızalı sperm üretmeye başlamaktadır.

Nature dergisinde yayınlanan bir makaleye göre ortalama 30 yaşındaki bir baba, yavrularına yaklaşık 55 mutasyon geçiriyor. Ancak, bazı yazarlar, her sene yaşınızı arttırdığınızda, bu sayı iki kat artmaktadır derler.

Bu, her 16.5 yılda, birlikte geçtiğiniz mutasyonların sayısının iki katına çıkacak olması demek anlamına gelmektedir. Ve 50 yıl içinde, örneğin 30 yaş yerine 80 yaşında – sekiz kat daha fazla DNA mutasyonu verecek anlamına gelmektedir.

Peki bu Risk Baba olmak isteyen kişiyi nasıl etkiler? 

Tabii ki, bu mutasyonların hepsi sağlık problemlerine neden değildir.

Doktorlar, bazılarının hamile kalmayı veya gebeliği geçici olarak kabul etmenin zorluğuna katkıda bulunabilmektedir.

Örnek olarak, Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma da, 35 yaş ve üstü erkeklerin, bir yıldan fazla çalıştıktan sonra 25 yaşın altındaki çocuklardan daha düşük bir oranda gebe kalma ihtimalinin yüzde 50 daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

American Journal of Epidemiology’de yapılan bir başka araştırmada ise, partnerleri 35 ve daha büyük olan kadınların, 25 ya da daha küçük ortaklara kıyasla yüzde 27 oranında bir düşük görme eğiliminde oldukları bulmuşlardır.

Diğer mutasyonlar, konsepti veya fetüs gelişimini etkilemez ancak doğum kusurlarına, kromozomal anormalliklere veya çocuklarda görülen diğer genetik hastalıklara neden olabilmektedir.

Araştırmacılar, daha yaşlı bir babalık ile bağlantılı doğuştan gelen 86 konuyla ilgili sayıları çarpmaktadırlar. Bu sorunların herhangi birine sahip olma riskinin, 40 yaş ve üstü erkeklerden doğan bebekler arasında genel nüfusta 50’den 1’e, 42’de 1’e yükseldiği sonucuna varmışlardır.

Ne yazık ki, diğer koşullara katkıda bulunan aynı DNA mutasyonlarından dolayı, muhtemelen yavruları büyüdükçe yavrular arasındaki kanser oranları da artmaktadır.

Örnek olarak, kadının yaşam boyu göğüs kanseri riski tipik olarak 8’de 1’i buluyor. Ancak bazı incelemelere göre, babası çocuk doğduğunda 40 ya da daha büyük bir yaşta ise 5.3’te 1’e yükselmektedir.

Çocukluk çağında lösemi, genel nüfusta 36.000 çocuğa 1’i, babaları 40 yaş üstü olanlardaki 21.302’sinde 1’i vurmaktadır. Artış hızı oldukça yükselmektedir.

Yaşlı bir Baba’ya sahip isek, bu durum nedir? 

Oranlar korkunç görünüyor olsa da,  önemli olan bu büyük babaların büyük çoğunluğunun babalarının sağlıklı çocukları olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir.

Aslında, bebeğin sağlığı üzerinde daha büyük bir rol oynayan annenin yaşıdır. Bu yüzden 35 yaş ve üstü kadınlar gebelik sırasında daha dikkatli bir yol alırlar.

Doktorlar, şimdi babaların katkılarının arttığını ancak bunun öğrenilmesi gereken şeylerin daha fazla olduğunu söylemektedirler.

Çalışmak daha zordur, çünkü doğumda açıkça yaşları bulunan annelerin aksine, babaların yaşları her zaman kaydedilmemektedir. Dolayısıyla araştırmacılar bilgi çekecek kadar büyük bir veri setine sahip değillerdir.

Artı, büyük babaları inceleyen araştırmacılar bile, “gelişmiş babalık yaşı” neyi hak ettiği konusunda anlaşamamaktadırlar.

Bu, erkeklere üreme sağlığı konusunda danışmanlık yapan doktorların, bu riskler konusunda kırmızı bayrakları kaldırdığı standart bir yaşı olmadığı anlamına gelmektedir. Dahası, bu koşulları olan bir çocuğa sahip olma riskini değerlendirmek için tek bir test bile bulunmamaktadır.

Şu anda doktorlar, DNA mutasyonları için spermlerinizi tarayabiliyorlar. Ancak bunları yapmak için onları yok etmeleri gerekiyor, dolayısıyla bu sonuçların sizin ürettiğiniz bir sonraki partiyle eşleşeceğinden emin olmanız mümkün gözükmemektedir.

Ve ilgili çiftler in vitro fertilizasyon (IVF) yoluna gidebilir ve preimplantasyon genetik teşhisi denilen ve her bir embriyoyu kadının rahmina implante edilmeden önce genetik hastalıklar için test eden bir teknik kullanabilmektedirler.

Ancak doktorlar, önümüzdeki beş ila 10 yıl içinde sperminizin sorunlara neden olup olmayacağını söyleyebilen bir genetik testin olacağını öngörmektedirler.

Eğer yaşlıysanız ve babalık yapmak istiyor iseniz, üreme konularında özel olarak eğitilmiş bir genetik danışmanla görüşebilirsiniz. Olması gereken de tam olarak budur.