Çocuk gelişimi üzerindeki kültürel ve toplumsal etkiler

Kültür, bu gelişmeyi etkilemek için önemli bir rol oynamaktadır ve “normal” gelişme olarak düşünülen şey, bir kültürden diğerine büyük ölçüde değişmektedir.

Kültür, çocukluk gelişimini etkilemekte önemli bir rol oynamaktadır ve “normal” olarak düşünülen şey, bir kültürden diğerine büyük ölçüde değişmektedir. Çocuk gelişimi , bireyin bağımlılığından artan özerkliğe doğru ilerlediği için, insanlarda doğumdan ergenlik döneminin sonuna kadar çıkan biyolojik, psikolojik ve duygusal değişiklikleri ifade etmektedir. Kültür, bu gelişmeyi etkilemek için önemli bir rol oynamaktadır ve “normal” gelişme olarak düşünülen şey, bir kültürden diğerine büyük ölçüde değişmektedir. Bireyin yetiştiği toplum ve kültür, gelişimsel kilometre taşlarından ve ebeveynlik stillerinden başkalarının yüzleşmesi muhtemel zorluklara kadar her şeyi etkilemektedir.

Gelişimsel Kilometre Taşlarını oluşturan nedir?

Normal gelişim nedir? 20. yüzyılın başlarında, normatif psikologlar, çocuğun gelişmekte olan belirli fiziksel, bilişsel ve psikososyal kilometre taşlarına ulaştığı ortalama yaşları belirlemek için çeşitli yaşlarda çok sayıda çocuğu incelemişlerdir.  (Gesell, 1933, 1939, 1940; Gesell & Ilg, 1946; Hall, 1904). Kilometre taşlarının hepsi evrenseldir, yani tüm kültürlerdeki tüm bireylerin deneyimleri yoktur. Ergenlik gibi biyolojik kilometre taşları evrensel olma eğilimindeyken, çocukların ebeveynlerinden resmi öğrenime başlama ya da bireyselleşmeye başlamaları gibi sosyal kilometre taşları kültürler arasında büyük farklılık gösterebilmektedir. (Gesell ve Ilg, 1946).

Ebeveynlik Stilleri neleri kapsamaktadır?

Etkili ebeveynlik stilleri de kültür işlevine göre değişmektedir. Modern Türkiye 🇹🇷 toplumunda en çok teşvik edilen stil (makul talepler vererek, tutarlı sınırlar belirleyerek, sıcaklığı ve sevgiyi ifade eden ve çocuğun bakış açısını dinleyen ebeveyn tarafından karakterize edilen) yetkili ebeveynlik tarzı mutlaka geçerli değildir denilebilir.

Diğer kültürlerde yetkilendirilmiş ebeveynler tarafından yetiştirilen Türkiye’li çocuklar yüksek benlik saygısına ve sosyal becerilere sahip olma eğilimindedir. Buna karşın, otoriter ebeveynlik (ebeveynlerin uygunluk ve itaat üzerine yüksek değere sahip olmaları, çocuklarını sıkı bir şekilde izlemesi ve daha az sıcaklık ifade etmesi ile karakterize olmaktadır), diğer kültürlerde daha faydalı olarak görülmektedir.

Ebeveynlik tarzının etkileri nasıl ortaya çıkmaktadır?

Farklı ebeveynlik stilleri, çocukları kültürel normlara ve standartlara bağlı olarak farklı şekilde etkilemektedir.

Yarış, Sınıf ve Kesişen Kimlikler nasıl oluşur?

Irk ve diğer kimlikler genellikle toplumlarda ayrımcılık ve zulüm sahalarıdır; Bu nedenle, çocukluk gelişimi üzerinde çok büyük bir etkisi olabilmektedir. Türkiye çok ırkçı bir toplumdur ve çocuklar, özellikle de etnik ırk çocukları, çok genç yaşta ırkçılığın dinamiklerinden haberdardırlar. Çocuklar, belirli ırk (lar) ının yanı sıra başkalarının ırklarıyla birlikte gelen kalıplaşmış kalıplara göre öğretilir ve bu kalıplaşmış kalıplar gelişimlerinde güçlü bir etkisi yaratabilmektedir.

Stereotip Tehdidi ne anlama gelmektedir?

Klişe kalıpları ve ırkçı beklentiler, çoğunlukla , bir çocuğun kendi sosyal grubu hakkında olumsuz bir basmakalıp teyit etme potansiyeline sahip bir durumda endişe duyduğu stereotip tehdidine katkıda bulunabilmektedir. Örneğin, bir 🇸🇾 Suriyeli-Türkiyeli 🇹🇷 çocuğa Arap insanların Türk insanlar kadar “akıllı” olmadığı mesajı verilirse, o okulda iyi bir performans göstermiyor mu diye endişe duyulabilir, çünkü olumsuz stereotipiyi onayladığı için endişe ediyor hale gelmektedir. Önemli bir nokta da kalıplaşmışlık tehdidi, kendinden emin bir kehanette bulunulan bir şey olarak gösterilmiştir; çünkü negatif stereotip doğrudur, ancak bu stereotipi yerine getirme korkusu ek anksiyeteye neden olabilmektedir ve bu da performansı düşürebilmektedir.

Kesişimselliği İncelemenin bir önemi var mı?

Çapraz kesişme, farklı biçimler ya da ayrımcılık ya da zulüm sistemleri arasındaki kesişimlerin ya da ilişkilerin incelenmesidir. Bu teori , toplumsal cinsiyet , ırk, sınıf, yetenek, cinsel yönelim , din, kast ve diğer kimlik alanları gibi çeşitli biyolojik, sosyal ve kültürel kategorilerin etkileşimde bulunduğu çeşitli sosyal eşitsizliklere nasıl katkıda bulunduğunu ve bunları nasıl incelemeye çalıştığını önermektedir. Kesişimsellik, ırkçılık, cinsiyetçilik, bifobi, kabiliyet, afetbilim ve sınıfcılık gibi farklı ayrımcılık biçimlerinin birbirinden bağımsız olarak hareket etmediğini kabul eder; Bunun yerine, birbirleriyle bağlantı kurarlar ve birden fazla ayrımcılık biçimi üzerine kurulu bir sistem oluşturmaktadır.

Çocuk gelişimi üzerine bu ayrımcılığın kültürel etkilerini incelerken, bu faktörlerin tümünün akılda tutulması önemli olmaktadır. Örneğin, Türkiye’de bir Suriyeli-Türkiyeli kız olarak büyüme deneyimi sadece arap olma veya kadın olma açısından anlaşılamaz ; Bunun yerine, bu kimliklerin etkileşim kurma ve sıklıkla birbirlerini güçlendirme yolları incelenmelidir. Irk da sınıfla yakından bağlantılıdır ve farklı ırk’taki insanlar hala istatiksel olarak temel kaynaklardan yoksundurlar ve ekonomik sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu kaynaklar, uygun beslenme ve sağlık hizmetlerinden, iyi eğitim sistemlerine ve mahalle parklarına kadar her şeyi içermektedir. Bütün bu toplumsal faktörler çocuğun gelişimini etkilemek için kesişir ve etkileşime girmektedir.