Çocuk Dostu Kent’in anlamı nedir?

Çocuklarımız için yaşadığımızı söylediğimiz bir dünya var, Ancak onlara bırakmadığımız alanların çocuklar tarafından değerlendirmesinden…

Çocukların haklarını uygulamaya kendini adamış kent veya daha genel olarak yerel yönetim sisteminin adıdır. Bu haklar aşağıdaki maddeleri kapsar:

Kent’leri hakkındaki mevcut ve alınacak kararları etkilemek

İstedikleri Kent’le ilgili görüşlerini açıkça ifade etmek

Aile, toplum ve sosyal hayata etkin biçimde katılmak

Sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin tamamını almak

Temiz suya ve sağlıklı hale erişebilmek

İstismardan, şiddetten ve suistimalden korunmak

Cadde ve sokakta tek başına güven içinde yürümek

Arkadaşlarını görmek ve birlikte oyun oynamak

Bitkiler ve hayvanlar için belirlenmiş yeşil alanlara sahip olmak

Kirlenmemiş ve kirletilemeyecek çevrede yaşamak

Kültürel ve sosyal etkinliklerin hepsine katılmak

Etnik köken, din, gelir, cinsiyet veya engellilik durumu ne olursa olsun, her hizmete erişime sahip kent’in eşit bir vatandaşı olmak

Çocuk Dostu Kent, uygulamada çocukların haklarının politikalara, yasalara, programlara, bütçelere yansıması anlamına gelen, yerel seviyede Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sinin vücut bulmuş hali olmalıdır.