Keşif

Var olduğu halde o zamana değin varlığı bilinmeyen bir şeyi bulup ortaya çıkarma işi.


Okul öncesi dönemdeki çocuklar tüm şekil ve boyutları tamamlarlar, ancak 4 ila 5 yaş grubundaki okul öncesi gelişim genellikle ortak noktalar içerir. Okul öncesi eğitim veren eğitimcinin neler yapabileceği, sizin nasıl yardımcı olabileceğiniz ve bir çocuk sağlığı uzmanını ne zaman görmesi gerekiyor bilinmesi faydalı olmaktadır. 4 ila 5  yaşlarında okul öncesi […]

4 ila 5 yıl arasında çocuğun gelişimi çok önemli midir?