Tag Archive Faktörler

Çocukların Kişilik oluşumunu etkileyen ana faktörler nelerdir?

Bazı çocuklar diğerlerinden daha gürültülü olabilmektedir. Bazıları diğerlerinden daha içine kapanıktır. Bazılarının daha düzenli uyku düzenleri bulunmaktadır.

Kişilik, mizaç özelliklerinin çevreyle etkileşimi ile belirlenen bir kavramdır. Her çocuk (çocuğunuz dahil) fabrikada kurulmuş bir kabloyla gelir hayata. Çocuğunuz nasıl bir kabloyu sahip olursa olsun yükseltmek kolay mı yoksa zorlanacak mı buna kendisi karar verebilir.

Nitelikleri çevreleriyle ne kadar iyi uyuşmaktadır ve çevresindeki insanlar tarafından ne kadar iyi kabul gördükleri bir çocuğun kendisini ve başkalarını nasıl gördüğünü belirleyecektir.

Mizaç nedir? Ne anlamalıyız?

Mizaç çocuğun dünyaya yaklaşımını düzenleyen doğuştan gelen özelliklerin bir kümesini ifade etmektedir. Çocuğun farklı kişilik gelişiminde bir araç olmaktadır. Bu özellikler, çocuğun etrafındaki dünyayı nasıl öğrenmeye başladığını da belirlemektedir.

Bu özellikler doğumdan göreceli olarak istikrarlı

Tags, , , , , , , Devamını oku

Çocuk Gelişimi Üzerindeki Kültürel ve Toplumsal etkiler Çocuklar arasında ayrımcılık yaratır mı?

Kültür, bu gelişmeyi etkilemek için önemli bir rol oynamaktadır ve “normal” gelişme olarak düşünülen şey, bir kültürden diğerine büyük ölçüde değişmektedir.

Kültür, çocukluk gelişimini etkilemekte önemli bir rol oynamaktadır ve “normal” olarak düşünülen şey, bir kültürden diğerine büyük ölçüde değişmektedir. Çocuk gelişimi , bireyin bağımlılığından artan özerkliğe doğru ilerlediği için, insanlarda doğumdan ergenlik döneminin sonuna kadar çıkan biyolojik, psikolojik ve duygusal değişiklikleri ifade etmektedir. Kültür, bu gelişmeyi etkilemek için önemli bir rol oynamaktadır ve “normal” gelişme olarak düşünülen şey, bir kültürden diğerine büyük ölçüde değişmektedir. Bireyin yetiştiği toplum ve kültür, gelişimsel kilometre taşlarından ve ebeveynlik stillerinden başkalarının yüzleşmesi muhtemel zorluklara kadar her şeyi etkilemektedir.

Gelişimsel Kilometre Taşlarını oluşturan nedir?

Normal gelişim nedir? 20. yüzyılın başlarında, normatif psikologlar, çocuğun gelişmekteolan belirli fiziksel, bilişsel ve psikososyal kilometre taşlarına ulaştığı ortalama yaşları belirlemek için çeşitli yaşlarda çok sayıda çocuğu incelemişlerdir.  (Gesell, 1933, 1939, 1940; Gesell & Ilg, 1946; Hall, 1904). Kilometre taşlarının hepsi evrenseldir, yani tüm kültürlerdeki tüm bireylerin deneyimleri yoktur. Ergenlik gibi

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Devamını oku