Bir Çocuk masallarda neleri ne şeklide öğrenebilir?

Bir Çocuk masallarda neleri ne şeklide öğrenebilir?

Çocuklarınızın akıllı olmasını isterseniz onlara masallar okuyun, daha akıllı olmalarını isterseniz onları daha çok masal okuyun.  Albert Einstein

Bir varmış bir yokmuş. Zaman zaman içinde kalbur saman içinde. Deve tellal iken, horoz imam iken, manda berber iken; annem kaşıkta, babam beşikte iken… ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, babam düştü beşikten, alnını yardı eşikten… annem kaptı maşayı, babam kaptı küreği, gösterdiler bana kapı arkasındaki köşeyi…

Çoğu zaman bu sözlerle aralanır masal Aleminin kapıları.

Develer tellal olur, pireler berber. Bir dudağı yerde bir dudağı gökte Araplar darda kalanların yardımına koşar. Demirden elbiselerini kuşanan acar delikanlılar Kafdağı’nın “Kafkas” ardına yollara düşer. Az gidilir uz gidilir. Dere tepe düz gidilir. Altı ay bir güz gidilir. Yedi kat yer altının, on yedi kat gökyüzünün ejderhaları gözü pek yiğitlerin karşısına dikilir. Ayın on dördü gibi güzel, ay gibi ışıldayan, güneş gibi parlayan padişah kızları kırk gün kırk gece düğünle muratlarına erer.

Onlar erer muradına biz çıkarız kerevetine…

Masalların yarar, fayda ve zararları  konusunda ön bir yargı ve eleştiride bulunmadan ne şekilde ve ne süreçte pozitif veyahut negatif yönde etkileşimleri olmakta olduğunu incelemek gerekir.

Çocuğun hayal gücünü ve kültürel anlamdaki okur yazarlığını arttırırlar.

Çocuğun hayal gücü güçlü ve benzersiz bir şeydir. Sadece öyküler ve oyunlar yapmak için değil, yaratıcı düşüncelerinin önemli bir unsurudur. Sahip olduğu eğitim, meslek ve yaşam türünü tanımlayabilirler. Bu hayal ile kültürel bir okuryazarlık gelişir; Masallar genellikle farklı kültürleri ve işleri yapmanın yollarını içermektedir. Çocuklara dünyadaki kültürel farklılıklar hakkında öğrendikleri şeyleri kendilerine armağan ederken, yeni şeyler öğrenmek ve yeni yerler keşfetmek için bir merak uyandırabiliyor.

Doğrudan bize yanlışları öğretiyorlar.

Sihirli atların ve cam terliklerin peri masallarında güçlü bir şekilde duran ahlak omurgasıdır. Bir masalın DNA’sında güçlü bir ahlaki dersi, iyi ve kötü arasındaki kavga, aşk ve kayıplar var ve bu dersler çocuklarımızı geliştiriyor.

Masallar çocuklara doğru ve yanlış değil, doğrudan öğretim yoluyla, ancak, ifade ettikleri yoluyla bir anlayış öğretmek için yardımcı olmaktadır.

Masallar, çocuklara doğru ve yanlış bir anlayışı öğretmede yardımcı olurlar, doğrudan öğretiyle değil, ima yoluyla!

Masallar, iyi dünyanın her zaman zafer kazanacağını öğretir ve gerçek dünyada bu doğru olmayabilir, ders basit ve önemlidir. Kötü adam değil kahraman olun. Daha iyi bir umut yolu öğrenin.

Eleştirel düşünme becerileri geliştirirler.

Çocuklara eleştirel düşünme öğretir. Karakter kararlarının sonuçlarını görürler ve onlara ne olacağı, yaptıkları seçime bağlı olduğunu öğrenirler. Tüm karakterler iyi rol modelleri olamaz, hatta ‘yardımlar’ sıkıntı içindeki din adamları veya pervasız soylu olabilir. Hikayeler ne öğretiyorsa, kötü şeyler olduğunda karar vermeniz gerekir. Doğru olanları yaparsanız, her şey yoluna girebilmektedir.

Çocukların kendilerini duygularla baş etmelerine yardımcı olabilir.

Masallar Çocuklarımızı topluma hazırlar ve ahlaki kararlar almakla kalmaz, çatışmalarla kendi başlarına nasıl başa çıkacaklarını öğretirler. Masalların çocukların Anksiyete ile mücadele etmelerine yardımcı olabilir, Masallarda çocuklar büyük olasılıkla ana karakterdir ve hikayenin kötülüğüne karşı sıklıkla kazanmazlar. Okuyucular bununla bağlantı kurabilir ve kendileri bir masal kahramanı olarak bulabilirler. Bu konuda rehberlik için herhangi bir Pixar filmi buna en iyi örnek olabilir.

Masallar çok eğlencelidir!

Dolaylı ahlaki dersler, hayal güçlerini arttırma ya da çocuğunuzun o kitabı okurken masal okumasına engel olamayacağı için tarafınızdan cesaretlendirilmelidir. Onları birlikte okuyun, çocuklarınıza kendi icat etmelerinde yardımcı olun ve kötü kahramanlara karşı kazanabileceğini bildiklerinden emin olun.

You must be logged in to post a comment