Çocuklar için Tatil, Anne ve Babalar için Karne Günü Heyecanı neyi İfade eder?


Çocuğun birçok alana eğilimi olabilmektedir. Yeteneklerini keşfetmesine imkan vermek gerekir.

Ruhsal ve fiziksel aktive için önemli sporlardan birisi olan yüzme, bir seçenek olarak uygun olabilir.

Karnenin, yalnızca çocuğun mevcut dönem içinde öğrendiği dersle ilgili değil de, yaşamsal başarıya dair bir ölçüt olarak değerlendirmek gerekir.

Karnesi kötü olan çocuğa nasıl anne ve babasının davranışı ne olmalı?

Üzerinde durulması gereken noktanın başarı kavramı olduğu ve başarı düzeyinin her bireyde farklı ve özgün olduğu konusu unutulmamalıdır. Bir alanda başarı gösteren bir öğrencinin her alanda da aynı düzeyde başarılı olacağını düşünmek yanılgıya düşürebilmektedir.

Başkaları ile kıyasa maruz kalan çocuğun öz güveni düşer ve motivasyonu azalır. Her bireyin öğrenme şekli ve süresi aynı zamanda dikkat düzeyi de farklıdır. Ebeveynler çevrelerindeki diğer ailelerin çocukları ile kıyaslama yapıp, eleştirip ve hatta cezalandırarak sonuca ulaşmayı düşünseler bile bu gerçekçi olmaz. Her çocuk diğerlerinden bağımsız ve başarı düzeyi de diğerlerinden farklı olmaktadır.

Yargılayan ve reddeden bir tutum sergilemeden önce çocuğu anlamaya çalışmak oldukça önemlidir. Çok sayıda etken çocuğun performansı üzerinde etkili olabilmektedir. Ortaya çıkan başarısızlık hiçbir zaman tek yönlü değildir. Aile içi sorun, dikkat eksikliği, kaygı, depresyon, plansız çalışma alışkanlığı, öğrenme sorunu ve benzeri olmak üzere çocuğun başarısı üzerinde etkili olmaktadır.

Sonuçla karşı karşıya kaldığında duygusal tepkileri kontrol etmenin ve çocuğun kişiliğine vurgu yapmak yerine mevcut davranışına vurgu yapmak çok önem arz eder. Kişiliğe yönelik olumsuz tutumlarla karşılaşan çocukta “başarılı isem ben değerliyim” gibi hiçbir yararı olmayan bir inanç geliştirebilmektedir. Akademik başarısızlık beraberinde ruhsal sorunları oluşturmaktadır. Çocuk, ailesi tarafından sadece başarısının kabul edileceği düşüncesine kapılırsa, yalan söyleme ya da iletişim kurmama gibi yollara da başvurabilmektedir.

Karnedeki başarısızlık sadece çocukla ilgili bir durum değildir. Alt faktörleri incelemek gerekir. Çocuğun gelişim düzeyini, öğrenme biçimlerini ve dikkat becerilerini gözden geçirip, Stratejiler belirlenebilir.

  • Dış faktörleri incelemek gerekir. ”aile içi sorunlar, şiddet, kaygı bozukluğu, fiziksel rahatsızlıklar”
  • Mükemmeliyetçi beklentilerinizin farkına varmak gerekir.
  • Başarısızlık üzerinde durmak yerine, başarı kavramı üzerinde durmak gerekir.
  • Çocuğun birçok alana eğilimi olabilmektedir. Yeteneklerini keşfetmesine imkan vermek gerekir.
  • Başarılı karne getiren çocukların ödüllerini abartmamalı. Maddi ödül yerine manevi ödülleri kullanmak duygu yönünü okşayabilir
  • Tatil süresince çocuğunuzun dinlenmesine fırsat vermek ve “çok çalış” baskısı yapmaktan kaçınmak gerekir.

ABC "Çocuk" Gazetesi hakkında

Medyayla çalışan bir dünyada yaşıyoruz, ancak çocuklar için gerçekten uygun olmayan bir medya var. Ana akım gazete ve dergiler, hem bir dil, hem de tedavi perspektifi açısından, çocuklar için gerçekten işe yaramaz durumdalar. Kaçımız ulusal bir günü, bir tarama için 9 yaşındaki birine teslim edebilir? Ana akım gazetelerde yer alan pek çok makale var, çocukların gereksinim duyduğu bağlamdan yoksundurlar – okuyucunun habere ilişkin yeterli bilgiye sahip olduğu varsayılmış şeklindedir. Artı, gazete makalelerinin dili daha küçük yaştaki çocuklar için uygun olmayabilir elbette. Bu günlerde genellikle açık olan imgeler, küçük oğlunuzun / kızınızın görüntülemesini istediğiniz bir şey kesinlikle değildir. Ancak, aynı zamanda, çocuklar dünyada neler olduğunu gerçek anlamda her zaman anlamalılar. Çocuklar için en güncel dergilerin etrafında dönen fen, teknoloji ve edebiyat (tüm iyi şeyler, zihin) konusundaki santrifüj dünyasının ötesinde. ABCocukGazetesi.com ‘un veya ABC’nin içinde bulunduğu tam olarak ta işte budur. ABC, 5-17 yaş grubundaki çocuklar için pratik, okunması kolay ve tam bir bağlam paketinde sunulan sert haber içeriklerinden oluşmaktadır. “ABC” ayda bir çocuk gazetesi ABC, 10 sayfalık bir tabloid formatında yayınlanan ayda bir gazete. Konu, Türkiye, Dünya, Bilim ve Spor haberlerine ayrılmış Özellikler ve Haberler için birden fazla bölüm içeriyor. Aylık makale, aynı zamanda bir konuyu ele alan ve onu derinlemesine tartışan bir “Özel Rapor” da içeriyor. Tema her zaman lokaldir.

Bir yorum ekleyin