6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutlamanın önemi nedir?

Beslenme alışkanlığının doğru uygulanması önce ailede, okulda ve sosyal çevrede şekil almaktadır.

Her yıl 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde Diyetisyenlik mesleğinin önemini iyiden iyiye vurgulanmalıdır. Diyetisyenlik; yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması için bireysel ve toplu beslenmeyi düzenleyen meslek alanını oluşturmaktadır.

6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü Türkiye Cumhuriyeti’nde 1986’dan beri kutlanmaktadır. Dünyada ise son 10 yılda değişik ülkelerde de diyetisyenler günü kutlanmaya başlanmıştır. Diyetisyenler sağlık profesyonelleri olarak özel bilgi ve yetenekleri ile toplum sağlığını geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.

Diyetisyenler Günü, diyetisyenlerin yükselen ölçüdeki ayırt edici özelliklerini topluma yansıtmaktadır, diyetisyenlerin besinler ve beslenme konusunda uzmanlar olduklarını hatırlatmaktadır. Bir meslek olarak bugün çok değerli katkıların tanınması ve doğrulanması günü denilebilir.

Bu günde yeni fırsatların çıkacağını, yeni yeteneklerin parlamasına olanaklar sunacağını, diyetisyenlerin kabul edilmelerine de katkı sağlayacağının bilincinde olunmalıdır. Çünkü; birlikte çalışıldığı zaman daha güçlü ve güvenilir bir meslek olacaktır. Bunları her gün uygulamaya aktarmak gerekmektedir.

Diyetisyenlik nedir?

Doğru gıda, doğru yöntem, doğru planlama, doğru ölçü yapmak konusu oldukça önem kazanmaktadır.

Diyetisyenlik; büyüme, gelişme ve yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin artırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plan ve programlarını düzenleyen meslek alanıdır.

Diyetisyenler çeşitli amaçlar doğrultusunda diyet programı planlar, eğitim verir, eğitim programlarını planlar, uygulatır ve izlerler. Bunun yanında besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştırır, değerlendirir, çözüm yolları bulurlar.

Diyetisyenler, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenler akademisyenliğin yanı sıra; yataklı tedavi kurumlarında, bebek, çocuk, ve yaşlı bakım evleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet verebilmektedirler.

Ayrıca diğer toplu olarak beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışmaktadırlar.